Voorwaarden

Aanspreekpunt inhoud

Philip Claerhout, Klerkenstraat 6, 8920 Langemark-Poelkapelle

Copyright ©

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Philip Claerhout of vermelde derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Philip Claerhout de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Persoonlijke kopieën maken mag alleen wanneer deze voor privédoeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.

Copyright © ‘In beeld’

Bedrijfsfilm: Medard Claerhout, Klerkenstraat 4, 8920 Langemark-Poelkapelle
Muziek bedrijfsfilm: ZERO project
Foto’s, illustraties en design: Floor Vanden Berghe, Bikschotestraat 6, 8920 Langemark-Poelkapelle

Copyright © http://www.zero-project.gr

The music content of this site belongs to author/owner “zero-project” and it is licensed under “Creative Commons – Attribution – Share Alike 3.0”. That means that the music is free for every use: You can copy, distribute, advertise and play the music content of this site as long as you give credit to the artist. If you alter, transform, or build upon this work you can still distribute it, as you give credit, keeping your distribution under the same or similar license. You can use the music for professional purposes (promotion of your services, for example) but you cannot sell “zero-project” music on your own will.

Disclaimer

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Philip Claerhout staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Philip Claerhout is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Philip Claerhout behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Philip Claerhout heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Philip Claerhout houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.