Erfgoed

Cultuurhistorische waarde

In de Buizen- en Steenbakkerij Dumoulin zijn van circa 1920 tot 1975 ononderbroken stenen gefabriceerd. De oven heeft daarmee lange tijd een belangrijke rol gespeeld in zowel de intensieve wederopbouw na WO I als in de industriële geschiedenis van Wijtschate. De steenbakkerij zit in het collectieve geheugen van de gemeenschap.

Architectuurhistorische waarde

Aan de site en de gebouwen werd niets meer aangepast of toegevoegd sedert de bedrijfssluiting. De Hoffmann-ringoven is – op de dakconstructie na – goed bewaard. De site omvat voorts onder andere een hoge schoorsteen, diverse gelijkvloerse droog- of haaghutten, een conciërgewoning, een voorbewerkingsgebouw met machinekamer en smidse, de meerlagige droogloodsen, … De Hoffmann-ringoven is een voorbeeld van de typologische ontwikkeling van steenovens.

Stedenbouwkundige waarde

De compacte opstelling van de verschillende onderdelen en de landschappelijke samenhang tussen de oven en het omliggende kleiwinningsgebied heeft een grote stedenbouwkundige waarde. Het ensemble is tenslotte beeldbepalend en van grote afstand zichtbaar in het landschap door de imposante Hoffmann-ringoven, de hoge schoorsteen als identiteitsdrager van de vroegere baksteenindustrie en de typische meerlagige droogloodsen.