Ringoven Dumoulin

Opbouw ringoven

De Hoffmann-ringoven bestaat uit een eindeloze ringtunnel (het brandkanaal), verbonden met de buitenwereld door middel van:

  • zestien toegangen (poorten) waarlangs de bakstenen werden in- en uitgeladen,
  • talloze afsluitbare rookkanalen verbonden met de hoge centrale schoorsteen,
  • en talloze afsluitbare stookkokers waarin het steenkolengruis werd gedropt.

Werking ringoven: een ring van vuur

Om de uitleg over de werking van de Hoffman-ringoven te vereenvoudigen werd de eindeloze ringtunnel (het brandkanaal) in de bijgevoegde figuur opgedeeld in zestien ‘theoretische’ kamers die samenvallen met de zestien toegangen (poorten) waarlangs de bakstenen werden in- en uitgeladen.Web
Alle kamers waren volgeladen met bakstenen, uitgezonderd de twee kamers in de afkoelzone die werden in- en uitgeladen. Alle toegangen (poorten) tot de kamers waren luchtdicht afgesloten door middel van tijdelijk opgerichte bakstenen muren. Twee toegangen (poorten), verbonden met de twee kamers in de afkoelzone, die werden in- en uitgeladen, bleven geopend.
Web In een tweetal kamers werd het vuur in de vuurzone met steenkolengruis aangevuurd tot de vereiste baktemperatuur van 1 100 à 1 200 °C. De buitenlucht, noodzakelijk voor het verbrandingsproces in de vuurzone, werd aangezogen via de twee geopende toegangen (poorten). Door de aanwezigheid van de nog maar net gebakken, nog hete bakstenen werd enerzijds de buitenlucht geleidelijk opgewarmd en koelden anderzijds de nog maar net gebakken bakstenen geleidelijk af.
De hete rookgassen die ontstonden tijdens het verbrandingsproces, werden afgevoerd via de rookkanalen in de kamer afgesloten met grote vellen papier, ze werden verder afgeleid via de hoge centrale schoorsteen. Door deze hete rookgassen werden de nog koude bakstenen in de opeenvolgende kamers geleidelijk voorverwarmd.
Het was niet nodig om de kamers binnen te gaan om het vuur aan te steken:zodra een kamer voldoende was voorverwarmd door de hete rookgassen van de kamers ernaast, was de temperatuur hoog genoeg om het steenkolengruis dat door de stookkokers werd gedropt, vanzelf te doen ontbranden. De grote vellen papier werden door de aankomende hete lucht automatisch en tijdig aan flarden gescheurd.

Samengevat

De werking van een Hoffmann-ringoven was eenvoudig. Zodra een kamer was geladen, werd ze automatisch opgenomen in de ringtunnel (het brandkanaal) van de ringoven. Die kamer had vervolgens geen verdere aandacht nodig tot ze zo heet werd dat het bijvoegen van een beetje steenkolengruis via de stookkokers ervoor zorgde dat de verbranding compleet was. Zodra de inhoud van die kamer voldoende verhit was, werd er niet langer steenkolengruis toegevoegd. Het hele proces herhaalde zich met de volgende kamer. Op elk ogenblik in de ringtunnel (het brandkanaal) werd er één kamer uitgeladen en één kamer ingeladen, terwijl het vuur in een regelmatig tempo door de ringtunnel (het brandkanaal) reisde. Het duurde ongeveer twee weken totdat het vuur de volledige ringtunnel (het brandkanaal) had doorgereisd.