Educatief

Friedrich Eduard Hoffmann (1818-1900)

De Hoffmann-ringoven is genoemd naar bouwmeester-ingenieur Friedrich Eduard Hoffmann (1818-1900). In 1859 kreeg Hoffmann in Pruisen en Oostenrijk een patent voor de ‘uitvinding van een ringvormige oven voor het continu branden van alle soorten stenen, aardewerk, kalk, gips en dergelijke’.

Een continue oven

De Hoffmann-ringoven was een ‘continue oven’: hij brandde 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. De uitvinding bracht dan ook een revolutie teweeg in de productie van bakstenen: enerzijds nam de productiviteit enorm toe door besparingen op energie en arbeid; anderzijds werden er betere en meer uniforme producten afgeleverd.
Voorafgaand aan deze uitvinding werden bakstenen in ‘periodieke ovens’ (ook wel veldovens genoemd) gebakken. In veldovens was men verplicht om het vuur na het bakken van de stenen steeds volledig te doven: het vuur brandde hier niet continu.

De Hoffman-ringoven vandaag

De hoge-inkomenslanden

In de hoge-inkomenslanden werden in de tweede helft van de twintigste eeuw de meeste Hoffmann-ringovens vervangen door tunnelovens, gepatenteerd in 1877 door de Duitser Otto Bock.
De tunneloven heeft als groot voordeel dat hij volledig kan worden geautomatiseerd. De energie-efficiëntie van een tunneloven is echter niet beter dan die van een Hoffmann-ringoven. De tunneloven heeft als nadeel dat hij nog duurder is om te bouwen dan de Hoffmann-ringoven.
In een Hoffmann-ringoven blijven de bakstenen waar ze zijn en reist het ‘continue’ vuur rond. In een tunneloven daarentegen is het ‘continue’ vuur stationair en reizen de bakstenen rond.

De hogemiddeninkomenslanden

In sommige hogemiddeninkomenslanden zoals China is de (hybride) Hoffmann-ringoven nog steeds het dominante oventype.

De lage(midden)inkomenslanden

In de lage(midden)inkomenslanden zijn de (hybride) Hoffmann-ringovens brandend actueel omdat ze door hun energie-efficiënte en rookloze baksteentechnologie in sterke mate kunnen bijdragen tot het terugdringen van de broeikasgassen.